Ensomhed er en følelse mange oplever for tiden. Det en logisk forklaring på. Der er også en start, på en løsning.

På arbejdspladserne er mange ledere og HR folk, vågnet op til en forståelse af, hvor vigtig arbejdspladsen er for mange af medarbejdernes trivsel, for deres hele liv. Flere ledere ser nu, at mange af deres medarbejders sociale liv, er bundet op på, at møde ind på arbejdspladsen. Det er dog ikke kun de få hvor det sociale liv er bundet op på arbejdspladsen, som er udfordret for tiden. Det føles for de fleste lidt som om, at vi lige har løbet et Marathon, og nu er vi blevet bedt om bare at fortsætte uden at vide hvor lang tid. 

Hvad er det mest værdifulde for mennesker, ja hvis du spørg nutidig lykkeforskning, er der faktisk ikke nogen tvivl, gode relationer til mennesker. Det er ikke bare noget af det mest værdifulde, det er DET mest værdifulde for os mennesker.

Jeg tror på at vi er udsat for en udpræget følelse af kollektiv ensomhed, ikke fordi at vi nødvendigvis er decideret ensomme, men fordi omstændighederne byder os netop de følelser som ensomhed er. Derfor føles det som netop, ensomhed.

Man kan nærmest forklare det med en tjekliste for ensomhed, lad os prøve:

☑️ “Ensomhed er, når ens relationer ikke lever op til ens ønske” 
At tale igennem en skærm, er bare ikke optimalt, så den kan vi hurtigt give et TJEK

☑️ “Ensomhed gør at man mister evnen til at tage initiativ” 
Det ubehagelige ved denne anden omgang, at mange oplever at være mindre opsøgende denne gang, det er som vores vaner har ændret sig, og vi faktisk tager mindre initiativ TJEK

☑️ “Ensomhed er isolation” TJEK

☑️ “Ensomhed er uvished, i forhold til om det nogensinde ændre sig” 
Den kan vi ikke helt give et TJEK, men usikkerheden giver i hvert fald en lignende følelse.

Min konklusion her er, at vi kan håbe at vi bag efter denne tid, står tilbage med et kollektiv minde, hvor vi fælles oplevede en følelse som mindede ekstremt meget om ensomhed.

Jeg tror dog på, at hvis det skal blive erfaringen, skal vi italesætte den nu, den skal frem i lyset NU. For ellers gør ensomheden det som den desuden også er god til, den bilder os ind, at “jeg nok er den eneste der har det på den her måde” og det er forkert, men det finder vi først ud af hvis vi bærer den frem i lyset. 

Hvis ensomhed ikke skal tærer på os lige nu, skal den anderkendes, vi skal ikke tale den ned eller op, men forstå den. Det er symptomerne for netop det, som mange oplever nu, og det er ikke en god følelse, derfor skal den hellere ikke holdes i strakt arm, men tages helt ind. 

En digter, “Lone Munksgaard Nielsen siger i hendes digtsmaling “Hvis du møder en ensomhed” det på denne finde måde “Hvis du møder en ensomhed, skal du tage den op og kæle den under dens små vinger, til den flyver bort” Du skal ikke bare skibe den væk, men give den plads.

Mit håb er, at vi giver plads til den sårbarhed, der ligger i at italesætte ensomheden og ikke kun plads, men og tydeligt rammesætte det rum der skal til.

Mennesker på en arbejdsplads er der selvfølgelig for at løse en opgave, men de er også mennesker, og jeg tror på at vi i den her omgang har en etisk forpligtelse til at være aktivt opmærksomme på hinanden. Således at det ikke kun bliver et håb, men at der kommer handling bag. Der er lyd forude, hvis vi tør håbe, hvis vi tør være håbet (jeps, jeg stjal lige fra præsidentens indsættelsesdigt)

Dronningens nytårstale ind i til 2020, blev nærmest profetisk, hun sagde nemlig at der sneget sig en følelse af ensomhed ind i vores samfund. Men hun sagde også hvad vi skal gøre ved den. Hun sagde at vi skal tale om den. Jeg håber mit lille skriv her, har givet en start på et sprog for at gøre netop dette. 

Ensomhed er ikke en objektiv størrelse, det ren subjektiv fornemmelse, som man må tale om ´, ud fra den man er og det man oplever. Kun ved at vi tillader den som netop det, kan vi nedbryde tabuet.

Min opfordring til arbejdspladser skal lyde således:

Skab rum for det sociale liv, lad ensomhedsfølelsen få sprog og sørg for at mene det når du spørg, “Hvordan går det dig” Der er mange der har bruge at du høre efter.

Her et lidt links, til at understøtte de pointer jeg frembringer.

Lykkeforskning: 
- https://samvirke.dk/artikler/lykkeforsker-du-er-ikke-din-egen-lykkes-smed
- https://www.zetland.dk/historie/soNVy004-mOJvE54P-b8034

Flere på arbejdspladsen føler ensomhed:
- https://nfa.dk/sites/coronatrivsel/index.html

- https://www.zetland.dk/historie/sOKVqzvR-mOJvE54P-beb7d

Fælleskab i en digital tid

Online oplæg og workshop til arbejdspladser, for at højne social trivsel og sætte fokus på det kollegiale fællesskab under en afstandstid.

Har i brug for et socialt indspark, hvor jeres medarbejdere for lov til at se hindanden, som de mennesker de også er i en udfordrende tid. Så har jeg lavet et lille oplæg med en samtaleworkshop. 

Læs mere her: https://frederiksvinth.dk/wp-content/uploads/2021/02/Arbejdsf%C3%A6llesskab-i-en-digital-tid-Frederik-Svinth.pdf

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.