Efterskole

ENSOMHED ER NOGET SKAL VI TALE OM, DET GODE VENSKAB NOGET VI SKAL FORSTÅ.

Får jeg mon nogle venner med herfra?

Tiden på efterskole og udskoling er for mange en særlig tid. Det kan også være en rigtig svær tid, særligt når det kommer til at lykkes socialt. Hvis man ikke føler sig som en del af fællesskabet, kan det være enormt hårdt, for vi har hver især brug for at høre til. I mit foredrag giver jeg disse følelser plads og hjælper med at sætte ord på dem.

Som dronningen sagde i sin nytårstale, så er ensomhed noget vi skal tale om, uanset hvordan den ser ud.

Min egen oplevelse var at komme hjem fra en god tid på efterskole. Jeg havde fået mange nye venner, men pludselig blev jeg i tvivl om, hvem af dem, der egentlig var kommet tæt på mig og omvendt.Det fulgte mig en del år, indtil jeg lærte at sætte ord på det og ændre mine venskaber til at give mig den nærhed, jeg længtes efter.
Ensomhed er en følelse, der ikke kan puttes ét label på, men vi kan tale om den, så den ikke bliver et tabu. Samtidig kan vi forsøge at forstå, hvordan vi skaber relationer,
der kan modvirke at ensomheden slår rod i vores liv.

Venskabs og ensomhed - Foredrag

Et foredrag der sætter fokus på det at skabe gode venskaber som en kur mod den stigende ensomhed. Frederik holder et personligt og inddragende foredrag, der giver en forståelse af, hvad ensomhed er, og hvordan den skal lyttes til, hvis ikke den skal slå rod. Det giver eleverne et sprog for, hvordan de får skabt dybe og gode venskaber.

Forældrearrangement - Foredrag

Elevernes største læremestre i at begå sig socialt er ofte forældrene. Derfor er det også interessant og givende, at give unge og deres forældre en fælles oplevelse og reference, når det kommer til at forstå ensomhed og venskab.

Formidlet så både elever og forældre for noget med hjem. 

”De oplevede at blive mødt i øjenhøjde og med gode eksempler som de kunne spejle sig selv i. De gik derfra med en ny forståelse af at de ikke står alene med deres tanker om ensomhed og venskab og en opfordring til at give plads til sårbarhed i venskaberne” -
Jacob Mortensen
Lærer på Aarhus Efterskole

Workshop for lærere - Styrk fællesskab

Workshoppen giver lærerstaben en bedre forståelse for, hvordan de kan styrke fællesskabet i klasserne samt skolen og dermed at bekæmpe følelsen af ensomhed. De får redskaber til at give eleverne et sted at høre til og føle sig set. Workshoppen leveres i et tilgængeligt sprog, hvor teoretisk forståelse levende formidles og giver en praktisk tilgang til at skabe det gode fællesskab. Der gives også råd til samtalen med den unge

"ELEVERNE FIK ET KONKRET SPROG FOR AT KUNNE TALE MED HINANDEN OM DISSE TING. HAN KOMMUNIKERER ÆRLIGT, MED HUMOR OG ER IKKE BANGE FOR AT BRUGE AF SIG SELV”
TONNY D. SØRENSEN
SYDVESTJYLLANDS EFTERSKOLE

Priser og kontakt

90 min. Elevforedrag 5500 kr. (til sommeren 2022)

Ny pris fra August 2022,: 6500 kr.

3 timer Workshop for lærere 9000 kr.

90 min. Forældrearrangement 8000 kr.

+ Kørsel, fra syddjurs 3,5 pr km. 

Efterskoler jeg har besøgt

Comments are closed.