Faglig og didaktisk tilgang til arbejdet som foredragsholder og formidler generelt.

Profil

Frederik Svinth, f. 1987. Uddannet Kaospilot, 2013. Tidligere underviser ved virksomheden OCN Danmark igennem fem år,  Foredragsholder, iværksætter, debattør og forfatter.

Jeg har udviklet 12 forskelige samtalespil i min virksomhed www.snakspil.dk siden 2012.

Didaktisk tilgang og formidlingsovervejelser

Jeg er uddannet Kaospilot, hvilket for mig var en god uddannelse, til at erfarer og lære om hvordan man med sine ord, og tilgang kan skabe forandring i menneskers liv. Jeg tror på at det er i interaktionen med sit publikum, at fortælling bliver levende, ved at have mod til at bruge sig selv, at skabe et spejl for mennesker. Det er der, det fortalte bliver levende og skaber selvreflektion. Jeg gør brug af K.E. Løgstrups og Buber’s tanker om det skabe plads til en oplevelse af sammenstemthed,  at skabe en spejlning igennem interaktion med sine lyttere..

Jeg har stor erfaring med at tale om mine emner, som jeg præsententere mit fundament for i det følgende, hvor jeg oplever at skabe resonans, om det er børn eller unge, virksomheder eller specialskoleelever jeg kommunikere til.

Denne erfaring kommer fra mere end 400 foredrag, som fast skribent ved Aarhus Stiftstidende gennem fem år, ved kronikker og debatindlæg i mange andre aviser og gennem diverse podcast og medieoptrædende.

Jeg er mere end teoretiker, end dygtig formidler, som går efter effekt frem for ny viden, og bruger derfor ikke meget af mine oplæg på at benævne de teorier der ligger til grund. Jeg oplever ofte, at vidensdeling, når det kommer til emner om relation, venskab og ensomhed, bliver en talen til hovedet, frem for en talen til hjertet. Når det er disse emner jeg italesætter, giver det for mig mening alt tale til hjertet Dette betyder dog ikke at jeg ikke værdsætter at have en viden om mine emner, og jeg søger kontant at tilføje nye perspektiver gennem bøger og mange andre medier. Hvilket jeg håber fremgår af det følgende. Der er nok plattenslagere i verden, med varm luft ud af begge ører, og jeg ønsker ikke at være en af dem.

Jeg ved at mine titler klinger hult i en akademisk verden, det er jo alt sammen noget, som alle kan sige de er. Men jeg håber at mit arbejde og mit fundament tale for at jeg ikke bare siger det, men også er det.

Teori: Relationer og ensomhed

Jeg har i det følgende opsamlet en række bøger jeg har læst, og under hver bog, yderst kortfattet, beskrevet, hvad jeg har lært af dem. Jeg har ikke en faglig baggrund, der berettiger mig til at være den der taler om mine emner, men jeg har gennem mange år haft, en stor nysgerrighed og iver efter at gøre mig klogere på dem.

Sammen med mit arbejde med udviklet samtalespillen fra SNAK, har ledt til samarbejde med Ventilen, Folkebevægelsen mod ensomhed, Røde kors og Fucking Flink.

Mit teoretiske fundament, er baseret på lystlæsning, ingen af de bøger der er på listen har været mig påkrævet, men for at jeg selv føler mig, mit job værdigt, har jeg et behov for at konstant dykke ned i mine emner og føle at jeg kan komme med nyt.

De bøger jeg læser rangere ofte som Pop-faglig litteratur, men min erfaring med den slags er at de bygger på undersøgelser og har hver deres dybe fundament.
Deres evne til at formidle viden i øjenhøjde, gør det nemmere for mig at gøre det samme.

Listen kunne være dobbelt så lang og mere til, men jeg håber at pointen bliver leveret med følgende:

Aristoteles – Venskabstyper (ikke en bog men en teori fra ham)

Græsk filosof 384–322 BC

Jeg tager ofte udgangspunkt i Aristotels’s tre venskabstyper: nyttevenskabet, fornøjelsesvenskabet og det ideelle venskab. Disse overvejelser, gør sig gældende idag, og kan være med til at skabe et sprog, for noget som vi særligt i disse netværkstider, har brug for at forstå, for at skelne imellem venskaber. 

Brené Brown – Daring Greatly (+ andre bøger)

f. 1965, Amerikansk sociolog

Forståelse af hvad det betyder at gøre sig sårbar i relationer. Samt en forståelse af hvorfor ensomhed kan være så skamfuldt for mange.- 

C.S. Lewis – The Four Loves (+ andre bøger)

1898 – 1963 – Forfatter og litteraturhistoriker 

Venskabsforståelse. Jeg er en flittig læser af C.S. Lewis, og han er en af de få som igennem det sidste århundred, har været dygtige til at sætte ord på venskabets værdi. “Friendship is unnecessary, like philosophy, like art, like the universe itself… It has no survival value; rather it is one of those things which give value to survival.”

Christian Hjortkær – Utilstrækkelig

1980 Højskolelærer og ph.d. i Kierkegaards eksistenstænkning

Christians bog har givet mig et sprog til at sætte ord på, at idealer ikke er til for at blive opnået, men til at sætte et pejlemærke. Noget som mange unge i vores tid har brug for at høre. Særligt i mit arbejde, bruger jeg denne forståelse, til at sætte ord på det, at det ideelle venskab, ikke skal opnås, det må ikke være nedslående, men i stedet være efterstræbelsesværdig. Bogen er vurderet i 2020 som årets bog af politikken, hvilket for mig giver god mening.

Dean Burnett – The Happy Brain

Neurolog og stand-up komikker

Denne bog er for mig et fantastisk værk, skrevet af finurlig fætter, med en baggrund inden for neurologi og stand-up Comedy. Den beskriver med en skarp pen, hvordan at når alt kommer til alt, så er det vigtigste for at godt liv, vor en glad hjerne, at have gode nære relationer i sit liv.

Edgar Schein – Culture and Leadership

1928 PhD Organisationskulutur  

Edgar Schein har i mange år været ledenede inden for bøget om virksomhedskultur, Der hvor han virkeligt rammer hovedet på sømmet, for mig, er når han fortæller om hvad der skaber kulture. Min læring herfra kan opsummeres, i denne sætning: Hvis ikke vi skaber en kultur, så kommer der en kultur. Vi skal målrettet skaber den kultur vi ønsker, der hvor vi er.

Grundtvig –  Den signede dag

1782-1872 – Grundlægger af højskolerne og meget, meget mere til

Som foredragsholder  har jeg besøgt over halvdelen af landets højskoler, og jeg ville begå mig dårligt uden i det mindre et nogenlunde kendskab til Grundtvig. Det gør sig gældende når det kommer til hans forståelse af det levende ord, men særligt han salmer taler til mig. Jeg har startet de fleste foredrag op på højskoler, med at synge nr. i højskolesangbogen, Den signede dag. Hvor slutkædet lyder “Så frydelig der til evig tid, med venner i lys vi tale” her overføre jeg det til, at Grundtvig måtte have vidst, at det bedste i livet, det som kommer nærmest himmeriget, er at sidde og snakke med gode venner. 

Guy Winch – Emotional First Aid Kit

1961, Psykolog

Guy Winch beskriver i denne bog, hvordan ensomhed skal bekæmpes. Den er formuleret som en selvhjælpsbog, med Guy Winch’s baggrund som psykolog, formår han at fremstå vidende og omsorgsfuld på en gang. Den giver et tydeligt sprog for hvordan man, hvis man oplever ensomhed skal handle.

Helge Svare  – Venskab

1960, PhD i Filosofi, Oslo

Denne bog er en af de eneste dybdegående værker om venskab, hvilket i sig understreger, at venskab er et overset emne. Den formår at knytte venskabet op på teoretisk forståelse, og historisk udvikling. Den giver et helt billede af venskabets anatomi. Jeg fik først læst den langt inde i mit arbejde med at italesætte venskab, og fandt , heldigvis, ud af at det jeg har sagt i mange år giver mening. Det står klarest, når venskabet bliver beskrevet, som noget vi aktivt vælger at skabe, men at de valg vi tager ofte bedst ses i bakspejlet.
Helge er skarp når han beskriver venskabet, som en nutidig andenrangsrelation, det er i følge ham, som i om vi har sat den på bagsædet, og parforholdet sidder på forsædet. At det er meget vigtigere at lykkedes i sine romantiske relationer. Dette skjer dog den slagside, at venskabet kan gå glemt hen.

Johan Hari – Lost Connection

1978, Journalist 

Denne bog er skrevet af Journalist som dykker ned i at forstå hvad den medicinske tilgang til depression og angst gør ved os. Han præsentere ikke nødvendigvis et angreb på psykofarmaka, men forsøger at komme til bunds i forhold il, hvad der ligger til grund for at så mange oplever depression og angst i denne tid, og med en af hans overvejelser dertil, beskriver han stærkt, hvordan vi har et dybt behov, for nære relationer i vores liv, at netop de nære relationer og manglen på samme kan være udslagsgivende for de negative følelser som er bogens omdrejningspunkt.

Jonas Holst – Venskabet Etik

PhD Filosofi og idehistorie, Aarhus 

Denne bog går i dybden med venskabets historie, den går ganske akadmisk til værks, og beskriver som titlen antyder, hvad der er i spil mellem mennesker, når det kommer til venskab. Jonas Holst beskrive, med referencer til de gamle græske tænkere, hvordan at venskabet er blevet en glemt dyd i vores tid. Noget som vi bør, igen, lære at værdsætte.

K.E. Løgstrup – Den Etiske Fordring

1905 – 1983 – Filosof og teolog

Jeg skal ikke fremstå som en der er lykkedes i st tygge mig igennem hele dette værk, men læst i den har jeg da. Jeg har til gengæld forholdt mig til den etiske fordring, gennem bl.a. mange af de bøger som her er nævnt, og jeg oplever gang på gang, at det semantisk giver mening at forklare vores ansvar for hinanden gennem denne forståelse, at vi aldrig indgår i en relation, uden at vi holden den anden hjerte i vores hånd.

Lars Fr. Svendsen – Ensomhedens Filosofi

 (f. 1970) Professor i filosofi, Bergen Universitet: 

I denne bog, fandt jeg løsningen på hvad det modsatte af ensomhed bedst kan beskrives som, nemlig oplevelsen af “at høre til”, dette var udslaget, der gjorde at jeg har skrevet bogen med titlen “At høre til” . Bogen er desuden et værk der ikke forsøger at gøre ensomhed til en entydig negativ ting, men også en nødvendig for at leve. Den går til ensomhedsdebatten og fremviser en mindre dramatisk  forståelse af ensomhed.

Mathias Lasgaard – Diverse værker

Jeg har læst en del akademiske værker og artikler af Mathias Lasgaard, som er den førende akademiker i Danmark, indenfor ensomhed. Jeg har også oplevet ham live af flere omgange, igennem engagement i Folkebevægelsen mod ensomhed.
Mathias formår at holde mig opdateret på de tendenser, der er i forhold til ensomhed i Danmark. Han er en af ophavsmændende til den sætning som går igen når ensomhed skal beskrives: Ensomhed opstår, når vores relationer ikke lever op til vores ønske. En sætning som jeg leverer i alle mine foredrag.

Per Schultz Jørgensen – Broen til det andet mennesker (og andre bøger)

Jeg lærte virkelig meget af denne bog, særligt i forhold til parforholdsrelationen, om hvordan at magt og dominans, ikke kan gå i hånd med en ligeværdig relation. En anden teori som Per opbygger i denne bog, omhandler det at skabe relation, at der skal en kontakt til for at der overhovedet kan dannes en relation, og hvordan det kan føre til en oplevelse af forbundethed, som hvis den lagre sig, kan skabe en følelse af sammehørighed. Denne bog har været en da mest givtige, for mig som menneske, men også i mit offentlige virke som foredragsholder og formidler. Der var mange ting i den jeg forstod før jeg læste den, men først i mit møde med bogen rigtigt forstod, så det kunne italesættes.

Peter Elsas – Kunsten at være alene

Jeg kan ikke skrive om denne bog, uden at dele et personlig minde med den. Jeg fik i julen 2016, to gaver, begge gaver var denne bog. Jeg byggede i ugen efter en hytte ved den å vi boede op ad, og derfra, var denne bog den første jeg læste. Det var en vidunderlig oplevelse at læse om kunsten at være alene, fra en lille hytte, bygget til formålet at værte alene. Bogen sætter ord på ensomhed, isolation og solitude i sine mange fasetter. Den gav særligt mig et sprog til at italesætte den gode og den onde ensomhed, som værende god når den er et valg og ond når når den føles påført, ufrivillig.

Platon – To sjæle i en krop

Jeg taler ofte udefra begrebet “en platonisk” relation, som værende, der hvor to sjæle overlapper eller som to sjæle i en krop. Det er vidunderligt at så gamle tanker om venskabets relation, bekriver dets værdi så smukt.

Sarah Bakewell – At The Existentialist Cafe

Jeg har ikke en baggrund inden for filosofi, men har berørt den verden af flere omgange. En bog som har gjort mig væsentligt mere vidende i forhold til de eksistentielle filosoffer fra det 20ende århundrede, var denne bog. Som delvist fremviser de teorier og tanker som tænkere som, Satre, Beauvoir, Heidegger, Camus og Raymond Aaron gjorde sig. Men bogens formål er i endnu højere grad at gøre læseren til vidne til den relation der var imellem dem. En bog som har gjort en verden tydeligere for mig, og gjort menneskene i den til mennesker først.   

Sherry Turkle – Alone Together  

Denne bog er allerede uddateret, eftersom den udkom før det digitale boom efter 2010, men ved at forud for sin tid, formå den også at forudse og foregribe mange tendenser der nu er altdominerende. Hendes stemme i debatten om vores digitale adfærd, kan ikke forbigås, og bør blive hørt af mange.

Søren Kirkegaard – Det gode vil ét (ikke bog)

For at forstå ensomhed, er begrebet Angst fra Kirkegaard, enormt værdifuldt, jeg har tygget mig igennem et par af hans værker, men først gennem Arne Grøns “Begrebet angst” forstod jeg det. Jeg bruger ofte Kirkegaard, til at italesætte den eksistentielle ensomhed. En følelse som ikke har at gøre med relationer til andre mennesker, men i stedet relationen til en selv, ens selvforståelse og søgen efter mening med tilværelsen. 

Susan Pinker – The Village Effect

Denne bog giver en tydelig om fællesskabets værdi, ikke blot de nære relationer, men også følelsen af at være en del af noget. Med hendes begreb “Det naturlige fællesskab” har hun åbnet føren for mig, til at dykke ned i at at forstå hvordan det modsatte af et polariseret fællesskab kan være formet og kan dannes.

Svend Brinkmann – Diagnoser, Det sørgende dyr, samt hans triologi. 

Svend har i mange år været min indre stemme, min, i mangel på bedre ord, bullshit detektor. Han gennemskuede for mig, en verden af varm luft, som jeg gør mit bedste for ikke at være en del af. Hans bog om Diagnoser har hjulpet mig med turde italesætte de problematikker der er í forhold til netop den stigende tendens, omkring at give diagnoser og hans bog om sorg har været en hjælp i egne sørgeprocesser, men også givet et sprog for at italesætte det, at sorg er en hjemløs kærlighed, og derfor ikke en forkert følelser. Sorg er som jeg læser ham, og som jeg selv forstår det en naturlig reaktion på levet kærlighed. 

Ventilens Antologi – Ensom men ikke alene

Denne antologi, er en samling af erfaringer fra unge der oplever ensomhed og fagpersoner inden for området. Den er for mig et godt opslagsværk, der holder mig nuanceret, og som gør at den tunge oplevelse af ensomhed bliver forstået.

Victor E. Frankl – Man’s search for meaning (og andre bøger)

Denne bog har været dén mest værdifulde bog på min egen rejse, og jeg nævner Frankl når muligheden byder sig. Hans rejse i forhold til at forstå hvad der skaber et meningsfuldt liv, er for mig noget af det mest inspirerende der er fortalt om.

Vivek H. Murthy – Together 

I mit arbejde med at beskrive hvad der kan give en følelse af ensomhed, er denne bog den som senest har gjort størst indtryk på mig. Det er lidt svært at opsummere kort. Men grundlæggende forklare han gennem et væld af undersøgelser, at ensomhed kan udtrykke sig gennem enten intime relationer, venskab eller fællesskab. Det som er særligt lærerigt her, er at vi ikke kan bruge en af de relationer til at mætte en af de andre, længslen efter gode venskaber kan ikke mættes med en god familie, fællesskab gør det ikke ud for venskab. Vi har brug for at kunne mætte alle tre relationer. Herfra bliver det kun mere komplekst, så jeg stopper nu. Dog vil jeg sige at hans formuleringer, er en hjørnesten i min egen nu, og blev til et fundament for min tanker bag bogen “At høre til”

Teori i forhold til den gode samtale

Celeste Headlee – We Need To Talk

Denne bog er mesterværk, den beskriver hvad en journalist har lært mod en gode samtale, og hendes erfaringer har givet mig et væsentlig mere tydeligt sprog for, hvad en god samtlale bør være.

Helene Uri – Hvem sagde hvad?

I en tid hvor MeToo fylder meget, er det enormt spændenden. At forstå hvordan vil grundet vores køn kommunikere forskeligt.  Denne bog går til opgaven at forstå det, på en nuanceret og ofte tilgivende måde. Generalisiringer som at mænd opføre sig som en talk-show vært og kvinder som gæsten, kunne være for meget. Helene Uri, formår dog at levere sådanne, så et bliver en sandhed, med plads til nuancerne.

Kate Murphy – Kunsten at lytte til andre

En bog som gav mig aha-oplevelser af en kant, og som igennem et godt sprog gør det tydeligt hvorfor mange samtaler i hverdagen ikke er som vi kunne ønske. Den formår på samme tid at give håb om hvordan vi også kan agere, uden at gøre det for simpelt.

Shery Turkle: Reclaiming Conversation in the digital age

Sherry Turkle var også på den tidligere lidte om relationer. Denne bog er for mig, lige lovlige amerikansk, men den får mig også us af min egen verden, og skaber et fokus for de problemstillinger, de digitale medier skaber for den gode meningfulde samtale.

Per Shultz Jørgensen – Broen til det andet menneske

Denne bog beskriver både relationsdynamiker og samtalens kunst. Med få greb gør han det tydeligt, at for at skabe rum for den sårbare samtale, skal vi ende at give slip på os selv i ny og næ. 

Imran Rashid – SLUK

Denne bog kan man meget nemt se kritisk til, da den meget ensidigt anfægter sociale mediers negative konskvenser for relationer og samtalen. Men den formidler sine holdninger skarpt, og har givet et sprog for, at gå til nogle af de negative konsekvenser ved sociale medier og digital adfærd.

Spil og faciliteringsteori 

Når det kommer til at designe ramme for den gode samtale, facilitere samværd og skabe spil. Er jeg først og fremmest selvskabt mand. Jeg er brætspilsnørd helt ind i hjertet, og har lært meget af det jeg ved om denne slags ved at terpe igennem den ene spil manual efter den anden. Min uddannelse som kaospilot har også lært mig , hvad facilitering angår. Denne liste var svær at gøre lang, da min viden inden for området primært kommer fra erfaringer fra uddannelse og design af spil.

Gamification – Teori

Jeg har nørdet en del Gamification gennem tiden, og nyder at lære at hvordan spilteori og adfærdsdesign kan tale samme sprog. At udnytte belønelsesystemet i hjernen, til at fremme en adfærd, kan i de forkerte hænder være manipulerende, men gjordt kærligt, kan det rykke på mennesker, og skabe en udvikling man ikke troede mulig.

Adfærdsdesign – Morten Münster og Tinna C. Nielsen

Jeg er som mange andre begejstret for Morten Münsters bog om Adfærds design. Den har givet mig en forståelse for hvad der skal til for at ændre en adfærd. Men den store berigelse i mit liv, når det kommer til at forstå adfærdsdesign, er blevet givet mig igennem mange gode samtaler med Vand. Mag i Antropologi Tinna C. Nielsen, at have samtaler med hende har givet mig et omfattende og beriget syn på adfærdsdesign, som jeg flittigt benytter mig af.

Raph Koster – A Theory Of Fun

At skabe spil, er en måde at skabe et fiktiv rum hvor “bare” leger, dette er for mig at se den gode grund, til at blande spil og meningsfuld samtale. Gemmer mediet, spil, kan man frigøre deltagere, til at gå ind til ind til en faciliteret samtale med åbent sind.
Raph Kosters bog her, er en af de bedste der skrevet om brætspil og spils effekter.

Referencer til kronikker, medier og andet

Jeg mener dybest set ikke at det fortæller noget, om nogen, at de kan formå at komme i medierne. Jeg håber til gengæld at det kan give mening at fremvise hvad jeg har fortalt om i medier gennem tiden, det gælder sig fra kronikker i Kristelig Dagblad, til besøg ved Romerriger på Radio24Syv eller besøg i Go’morgen Danmark. Deter  ikke at jeg har været der, men hvad det handlede om og hvad der blev sagt og skrevet, der gør det værdifuldt.

Find udtalelser her:

 

Bogudgivelse:

Jeg har skrevet og udgivet bogen At høre til

 

Comments are closed.