Bibliotek og kirke

Bredt favnende formidling om nære emner

Hvad er et godt venskab? Hvordan håndterer vi ensomhed i vores og andres liv? og hvordan får flere gode samtaler i livet?
Disse er nogle af de spørgsmål som Frederik Svinth kommer ind på, når han med sine jordnære og personlige foredrag gæster landets kirker. Foredrag, der rummer tanker om det gode venskab og samtidig forståelse for den ensomhed, vi alle kan opleve i vores liv.
Vi skal passe på vores nære venskaber, da de er noget det af mest værdiskabende for os mennesker, fortæller Frederik. Gode kvalitets-relationer imellem mennesker er altafgørende, når man ønsker at komme ensomhed og isolation til livs – og det er følelser, som alle mennesker oplever på et eller andet tidspunkt i deres liv. Af den grund er foredragende netop også relevante for alle aldersgrupper.

“Publikum spændte fra yngre til ældre, men Frederik formåede på bedste vis og med stort nærvær, at tale til alle. Der var en god dynamik i foredraget, hvor Frederik bl.a. kom omkring Grundtvig, Ringenes Herre og langfredag nat. Frederik fortalte meget ærligt om sine Egne oplevelser, hvilket jeg tror, de fleste mennesker kunne spejle sig i. Vi fik sat mange billeder på venskabets og ensomhedens væsen. Tilbagemeldingerne fra dem som jeg efterfølgende har talt med er da også, at de fik meget med sig hjem både tanker, værktøjer, nyt mod, gode grin og lyst til at ringe til en gammel ven”
Mia Brøgger
Hyllested kirke

Jeg elsker at tale i kirker

Jeg er opvokset i en familie hvor kirke var en fast del af søndagens ritual. For mig er det et yderst naturligt sted at tage eksistentielle emner som relationer og mening op. Det gør mig hellere ikke noget at det i kirkens rum er endnu mere naturligt, at tale om Løgstrup, Grundtvig og Jesus som læremestre. Jeg før en følelse af stolthed når jeg taler i kirker, som altid gør mig helt høj bagefter. 

Venskab og ensomhed

Et foredrag der sætter fokus på det at skabe gode venskaber som en kur mod den stigende ensomhed. Frederik holder et personligt og inddragende foredrag, der giver en forståelse af, hvad ensomhed er, og hvordan den skal lyttes til, hvis ikke den skal slå rod. Det giver eleverne et sprog for, hvordan de får skabt dybe og gode venskaber.

Den gode samtale

Den gode samtale styrker relationen mellem mennesker, og det er en af de mest værdiskabende faktorer for os. Foredraget lærer dig, hvordan du kan få mange flere af de gode snakke.

De gamle grækere studerede det som en disciplin, og den har mange genrer, men hvordan gør man egentlig? Nogle virker helt naturligt til at være gode til det, alt imens andre skal lære det. Og hvad er det, vi får ud af de gode samtaler?

Den gode samtale er med til at styrke relationen mellem mennesker, og det er en af de mest betydningsfulde faktorer, der kommer til at skabe værdi for os som mennesker.

Konfirmander og unge

Jeg holder også mange af mine foredrag for børn og unge. Her formidles der i et sprog de forstår og min erfaring er, at mange tage gode ting med hjem. 

Det kan også afholdes med konfirmandernes forældre. 

” Det var i et sprog der rammer de unge, uden at det på noget tidspunkt blev for poppet og ung med de unge-agtigt. Du var ærlig, åbenhjertig og udadvendt og tog alle spørgsmål seriøst.”
Hans Hedegaard
Lærer Husby Efterskole

Priser og kontakt

Foredragne koster 5500 kr. for kirker + transport.

Jeg justere evt. lidt i priser, hvis det er en særligt storgruppe konfirmander, eller andre særlige tiltag. 

Jeg laver gerne en samtalecafe efterfølgende, hvor vi kan brug af samtalespillene fra SNAK.
Det koster ikke ekstra. 

Comments are closed.